Játékszabály

Standard

A Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt 2. elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

 

 1. A Játék szervezője

 

A “ Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt 2.” edukatív nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE (Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete, székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.) a továbbiakban: Szervező,

 

 1. A részvételre jogosultak köre

 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező,  1997. 01.01 – 2005. 12.31. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. A Játokosokat – a kérdések nehézségének és korosztályi tudásnak megfelelően – a középdöntő fordulójában két korcsoportra osztjuk. Az egyik korcsoport a 14-18 éveseket, a másik korcsoport pedig a 18-22 éveseket foglalja magába.  Az ezen feltételeknek meg nem felelő Játékos, nyereményjátékban való részvétele érvénytelen. A Játék 1. fordulójának online tesztjét azonban bárki kitöltheti.

 

 1. A Játék időtartama

I. forduló – online szakasz: 2019. február 15. 08.00 óra – 2019.május 05. 24:00 óra

II.és III. forduló – személyes részvételi szakasz: 2019. május 31., Budapest, a 26. Országos ifjúsági Sajtófesztivál keretén belül.

 

 1. A Játék menete

 

4.1. Játékleírás

 

A Játék egy háromfordulós vetélkedősorozat, mely a résztvevők bűnmegelőzéssel kapcsolatos tudását méri fel interaktív formában.

Az első fordulóban a DUE által, bűnmegelőzési  szakértők bevonásával fejlesztett  online tesztet kell kitölteni, mely a www.diakbunmegelozesiteszt.hu internetes oldalon érhető el. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – melyet a részvételhez nem szükséges megadni –, 16 év alatti, részvételre jogosult Játékos esetében szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) neve és email címe, elkezdheti a teszt kitöltését.

 

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, de 2005. december 31. előtt születtek a nyereményjátékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

 

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napig, 2019. május 6., 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait legkésőbb 2019. május 8-ig anonimizáljuk; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további nyereményjátékból.

 

A fent megadott korosztályon (1997. 01.01 – 2005. 12.31. között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2019. május 8-ig anonimizálásra kerülnek.

 

 

4.2. Első forduló

A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát. A teszt  20 kérdésből áll, egy-egy kérdés megválaszolására 50 másodperc áll rendelkezésre. Az elért eredményeket a játékos azonnal megtekintheti, és a megadott e-mail címére is megkapja. Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

 

4.3. Második forduló

Az első 1 000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra.

A második fordulóban csak azok a játékosok vehetnek részt, akik

 1. eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra,
 2. a második fordulóra vonatkozó online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat,
 3. az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, és
 4. ott személyesen jelentkeznek a további játékra.

Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

 

4.4. Harmadik forduló

 

A harmadik fordulóba az a 12 fő játékos jut be, aki a 2. fordulóban a legjobb eredménnyel tölti ki tesztet. Ők a második forduló napján, ugyanott folytathatják a Játékot. A  12 legjobb játékos egy bűnmegelőzési tematikájú kvíz játékban méri össze képességét a fődíjakért. A korosztályonként legjobban teljesítő  egy-egy Játékos a Játék nyertese.

 

 

4.2. Nyeremények:

 

4.2.1. Fődíj

 

A harmadik fordulóba jutott jelenlévő játékosok kvíz vetélkedőben vesznek részt a fődíjakért két korosztályban (14-18 és 18-22 évesek): a korosztályos nyertesek egy-egy  Huawei Mate 10 Pro okostelefont kapnak, a korosztályos 2. helyezettek egy-egy egyéb okoseszközt nyernek.  A nyeremények nem átruházhatók.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából.

Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

 

 1. Információ a Játékról

 

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt a
diakbunmegelozesiteszt@diakbunmegelozesiteszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a www. diakbunmegelozesiteszt.hu weboldalon.

 

 1. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

 

6.1. A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a következő, – Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt 3.– felhívásának kibocsátásáig, legkésőbb 2021. január 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését a diakbunmegelozesiteszt@diakbunmegelozesiteszt.hue-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

 

 1. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www. diakbunmegelozesiteszt.hu weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

 

Budapest, 2019. február 8.