Játékszabály

JÁTÉKSZABÁLY

A „Nagy Diák Pénzügyes Teszt 4.” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

1. A Játék szervezője

A „Nagy Diák Pénzügyes Teszt 4.” edukatív játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., cgj.: 01-09-261759, a továbbiakban: Szervező), fő támogatója a Nemzetgazdasági Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest Vám u. 5-7., a továbbiakban: Támogató), további támogatók a Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., továbbiakban:  Támogató Pénziránytű), a Magyar Biztosítók Szövetsége (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 93., továbbiakban: Támogató MABISZ), az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., továbbiakban: Támogató ÁKK), a Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., továbbiakban: Támogató MÁK), a a Magyar Fejlesztési Bank Zrt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., továbbiakban: Támogató MFB), a Magyar Export-Import Bank Zrt (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48., továbbiakban: Támogató Eximbank), illetve az MNB-EduLab Kompetencia Központ Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., továbbiakban: Támogató MNB-EduLab) a továbbiakban együtt: Támogatók.

2. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 2004.01.01.–20010.12.31. között született, középiskolai jogviszonnyal rendelkező természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a díj felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Játékos részvétele érvénytelen.

3. A Játék időtartama

I. forduló – online forduló: 2024. február 15. 08.00 óra – 2024. május 05. 24:00 óra

II. és III. forduló – személyes részvételi forduló: 2024. május 24., Budapest, Újpest Rendezvénytér.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy – indokolt és rendkívüli helyzetben – a személyes részvételi fordulók időpontját, helyszínét vagy a lebonyolítás módját (online lebonyolítású fordulóra) módosítsa, melyről a Játék honlapján legalább 10 nappal az esemény előtt értesíti az érintett Játékosokat. Személyes részvétel esetén a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal egészségügyi, baleseti és egyéb káresemény tekintetében.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely közvetlenül hozzáférhető a www.nagydiaktesztek.hu internetes oldalon. A teszt kitölthető applikáción keresztül is. Ehhez a Nagy Diák Tesztek applikációt kell letölteni az App Store-ból vagy a Google Play-ről.

Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadása, valamint e-mail címe, születési éve és irányítószáma megadása után elkezdheti a teszt kitöltését és jogosultságot nyer a nyereményjátékban való részvételre.  

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, a Játékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A Játékba való regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napon 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait a Szervező anonimizálja; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további Játékból.

Mindezt, és a további adatvédelmi rendelkezéseket a Játék adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

4.2. Első forduló

A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.

Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

4.3. Második forduló

Az első 500 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra. A meghívást a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük. Rangsorolás módja: legmagasabb elért pontszám a legrövidebb kitöltési idő alatt.

A második fordulóban csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik

1.    eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra,

2.    a második fordulóra vonatkozó online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat,

3.    az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, igazolják középiskolai jogviszonyukat és

4.    ott személyesen jelentkeznek a további játékra, és letöltötték a Nagy Diák Tesztek applikációt.

Az utazás költségeit a Játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a második fordulót online lebonyolításúvá változtassa. Erről a Játék honlapján és e-mail-ben is értesíti az érintett Játékosokat.

4.4. Harmadik forduló

A harmadik fordulóba a második forduló során legjobb eredményt elért 10 Játékos jut. Rangsorolás módja: legmagasabb elért pontszám a legrövidebb kitöltési idő alatt. A harmadik fordulóban vetélkedő Játékosok közül kerül ki a Játék – díjazott – első három helyezettje. A Játék döntőjében megfelelő második fordulós eredmény elérése esetén sem vehet részt bármely korábbi Nagy Diák Pénzügyes Teszt játék díjazottja, valamint TV adásban is sugárzott „Nagy Diák Teszt” vetélkedő döntős résztvevője.

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a harmadik fordulót – indokolt és rendkívüli helyzetben – online részvételi fordulóra módosítsa, melyről a Játék honlapján és e-mailben is értesíti az érintett Játékosokat.

A harmadik fordulóban csak azon Játékosok vehetnek részt, akik a személyes jelenléttel zajló fordulók előre meghirdetett időpontjában megjelennek, és személyazonosságukat igazolják. (Online lebonyolítás esetén az előre meghirdetett lebonyolítási időpontban bejelentkeznek a Játékba.)

Amennyiben a harmadik forduló előre meghirdetett kezdési időpontjában a Játékos a helyszínen nem jelenik meg, úgy a helyére a második fordulóból a következő legjobb eredményt elért Játékos lép.

4.5. Díjak

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulóban résztvevő Játékosok közül a legtöbb pontot elért első három Játékosnak a Szervező fődíjként az alábbi díjakat adja át:

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulóban résztvevő Játékosok közül a legtöbb pontot elért első Játékosnak a Szervező fődíjként egy kétszemélyes külföldi tengerparti utazást (maximum 600 000 Ft), vagy egy elektromos rollert (maximum 400 000) Ft vagy egy nagyértékű laptopot ad át (maximum 500 000 Ft), mely három díj közül a Díjazott választ a döntő eredményhirdetését követően. A díj átadása személyesen történik a harmadik fordulót követően.

A második helyezett a fennmaradó két díj közül választhat, amelynek átadása személyesen történik a harmadik fordulót követően.

A harmadik helyezett az utoljára fennmaradó díjjal lesz gazdagabb. A díj átadása személyesen történik a harmadik fordulót követően.

A Szervező meghirdeti a 40 éven felüliek versenyét. A játék célja a résztvevők pénzügyi edukálása, melyben az érvényes regisztrációval rendelkező, 1984.01.01 előtt született játékosok vehetnek részt. Az online szakasz lezárását követően, 2024. május 7-én megtartandó sorsoláson valamennyi, az életkori kritériumnak megfelelő játékos azonos eséllyel indul a kitöltés eredményétől függetlenül. A sorsolási programmal kiválasztott szerencsés kitöltőt email-ben értesítjük. Nyereménye egy 2 főre szóló belföldi wellness üdülés maximum 200 000 Ft értékben. Nyereményének átadására szintén 2024. május 24-én kerül sor Budapesten, az UP Rendezvénytérben. A nyeremény csak személyesen vehető át. Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg a díjátadáson, úgy helyébe Nyertesként a május 7-i sorsoláson pót-nyertesként kihúzott Játékos lép.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a díjakat nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a díjazottak nevét, lakhelyét (település) és fotóját saját honlapján, kiadványaiban, a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a díjazottakat semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a díjazottat törölni a díjazottak listájából.

Amennyiben a díjazott kiskorú, a díj átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

A harmadik forduló lezárultát és eredményhirdetését követően óvásnak, reklamációnak a teljes játékra vonatkozóan nincs helye.

A Díjazott az átvett díj után köteles viselni minden, a díj esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a díj használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

5. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az nagypenzugyesteszt@nagypenzugyesteszt.hu e-mail címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a http://www.nagydiaktesztek.hu címen.

6. Díjak átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A Díjazott számára a díjat – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A Díjazottat a díjak után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A díj átvételének feltétele az átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a Játék Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatában foglaltak szerint kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését a nagypenzugyesteszt@nagypenzugyesteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nagydiaktesztek.hu és a www.due.hu weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során a Játékos által megadott e-mail címen kommunikál a Játékossal. A megadott e-mail fiók rendszeres figyelése a Játékos feladata és felelőssége. A kiküldött tájékoztatások, felhívások kézbesítését, olvasottságát illetően Szervező mindennemű felelősséget kizár.

Budapest, 2024. február 15.