Játékszabály

A „Nagy Diák Agrárteszt – Mezőgazdálkodj okosan!” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

A Játék szervezője

A „Nagy Diák Agrárteszt – Mezőgazdálkodj okosan!” edukatív nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., a továbbiakban: Szervező), fő támogatója a Helló Modern Agrárium (székhelye: 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1., a továbbiakban: Támogató).

A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 1999.11.29 – 2007.11.29. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen.

A Játék időtartama

I.forduló – online szakasz: 2019. november 29. 08.00 óra – 2020. június 15. 24:00 óra II. és III. forduló – személyes részvételi szakasz: 2020. szeptember 22., Budapest, Akvárium Klub.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely hozzáférhető a www.agrarteszt.hu internetes oldalon. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – melyet a részvételhez nem szükséges megadni –, 16 év alatti, részvételre jogosult Játékos esetében szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) neve és email címe megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, de 2007. november 29. előtt születtek, a nyereményjátékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül. A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napig, 2020. június 16, 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait legkésőbb 2020. június 18-áig anonimizáljuk; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további nyereményjátékból.

 

A fent megadott korosztályon (1999. 11.29 – 2007. 11.29. között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2020. június 18-áig anonimizálásra kerülnek.