Játékszabály

JÁTÉKSZABÁLY

A “Nagy Diák TudatosNet Teszt” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

1. A Játék szervezője

A “Nagy Diák TudatosNet Teszt” edukatív játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft., (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.) a továbbiakban: Szervező, fő támogatója a Yettel Magyarország Zrt. (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) a továbbiakban: Támogató.

2. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden középiskolai jogviszonnyal rendelkező, 2004.01.01. – 2010.12.31. között született, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a díj felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Játékos részvétele érvénytelen.

3. A Játék időtartama

I. forduló – online szakasz: 2024. február 1., 08.00 óra – 2024. május 1. 24:00 óra 

II. forduló – online szakasz: 2024. május 7., 08.00 - 24:00 óra 

III. forduló – online szakasz: 2024. május 10., 18.00 - 19:00 óra

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely közvetlenül hozzáférhető a www.nagydiaktesztek.hu internetes oldalon. A teszt kitölthető applikáción keresztül is. Ehhez a Nagy Diák Tesztek applikációt kell letölteni az App Store-ból vagy a Google Play-ről.

Az I. forduló ideje alatt a Játékosnak e szabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadását követően van módja megadni e-mail címét, születési évét és irányítószámát, mellyel elkezdheti a teszt kitöltését és jogosultságot nyer a nyereményjátékban való részvételre. 

Az adatvédelmi rendelkezéseket a Játék adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

4.2. Első forduló

A játékba történő regisztrációval a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.

Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

4.3. Második forduló

Az első 1000 legjobb teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második online fordulóra. A meghívást a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük. Rangsorolás módja: legmagasabb elért pontszám a legrövidebb kitöltési idő alatt.

A második fordulóban csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik

1.    eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra, és

2.    regisztráltak a második fordulóra a meghívó e-mailben megadott határidőig.

4.4. Harmadik forduló

A harmadik fordulóba a második online forduló során a legjobb eredményt elért 20 Játékos jut. A harmadik, szintén online fordulóban vetélkedő Játékosok közül kerül ki a Játék – díjazott – első három helyezettje.

A harmadik fordulóban csak azon Játékosok vehetnek részt, akik az online jelenléttel zajló forduló előre meghirdetett időpontjában bejelentkeznek a Játékba.

4.5. Díjak

A harmadik fordulót követő díjátadáson, a harmadik fordulóban résztvevő és a díjátadáson megjelent Játékosok közül a legtöbb pontot elért első Játékosnak a Szervező fődíjként egy Samsung Galaxy S23 telefont ad át. A második helyezett díja Samsung Galaxy A54 telefon, a harmadik helyezetté pedig egy Samung Galaxy TabA9+ tablet. A 4-10. helyezettek egy-egy JBL Flip 6 hangszóróban részesülnek. Valamennyi díj átvétele személyesen, a díjátadón történik.

A verseny eredményhirdetésére és a díjak ünnepélyes átadására a 31. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál keretén belül kerül sor 2024. május 24-én, az újpesti UP Rendezvénytérben.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a díjakat nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a Díjazottak nevét, lakhelyét (település) és fotóját saját honlapján, kiadványaiban, a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a Díjazottakat semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a Díjazottat törölni a díjazottak listájából.

A harmadik forduló lezárultát és eredményhirdetését követően óvásnak, reklamációnak a teljes játékra vonatkozóan nincs helye.

A Díjazott az átvett díj után köteles viselni minden, a díj esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a díj használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

5. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az tudatosnet@ tudatosnet.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a http://www.nagydiaktesztek.hu címen.

6. Díjak átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A Díjazott számára a díjat a Szervező személyesen adja át. A Díjazottat a díjak után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A díjak szabályszerű átvételének feltétele az átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a Játék Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatában foglaltak szerint kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az tudatosnet@ tudatosnet.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nagydiaktesztek.hu és a www.due.hu weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során a Játékos által megadott e-mail címen kommunikál a Játékossal. A megadott e-mail fiók rendszeres figyelése a Játékos feladata és felelőssége. A kiküldött tájékoztatások, felhívások kézbesítését, olvasottságát illetően Szervező mindennemű felelősséget kizár.

Budapest, 2024. február 1.